Όροι Χρήσης

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στο www.molto.gr (ο "Δικτυακός τόπος"). Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους όρους χρήσης του Δικτυακού τόπου αυτού που αναφέρονται κατωτέρω, καθώς κάθε χρήση του Δικτυακού τόπου συνιστά αποδοχή από εσάς των όρων χρήσης που ορίζονται στο παρόν.

Ο Δικτυακός τόπος είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Chipita Global S.A.  και είναι διαθέσιμος σε εσάς με σκοπό την πληροφόρησή σας, επικοινωνία με την Chipita, για προσωπική και μη Εμπορική χρήση και μόνο. Στον παρόντα Δικτυακό τόπο, οι όροι «εμείς», «μας», «Chipita» και «Όμιλος Chipita» αναφέρονται στην Chipita Global S.A. καθώς και σε κάθε συνδεδεμένη εταιρεία.

Με την πρόσβασή σας στον τόπο αυτό συμφωνείτε ότι για όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν ή σχετίζονται με την χρήση και το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού τόπου θα ισχύει η νομοθεσία της Ελλάδας. Επίσης, συμφωνείτε και αποδέχεστε να υπόκειστε στην αποκλειστική δωσιδικία των δικαστηρίων της Αθήνας σε σχέση με τα εν λόγω ζητήματα.

Εμπορικά σήματα και Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλα τα εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, λογότυπα, σχέδια και χαρακτήρες (τα «Σήματα») τα οποία απεικονίζονται σε αυτόν τον Δικτυακό τόπο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Chipita ή περιλαμβάνονται στον τόπο αυτό κατόπιν άδειας του δικαιούχου τους που έχει παραχωρήσει στην Chipita το δικαίωμα και την άδεια να χρησιμοποιεί τα Σήματα αυτά. Κάθε χρήση ή αναπαραγωγή τους για οποιοδήποτε σκοπό ή με οποιαδήποτε μέσα, απαγορεύεται ρητά και αυστηρά, και διώκεται βάσει των σχετικών νόμων.

Οι ιστοσελίδες που απαρτίζουν το Δικτυακό τόπο και όλο το περιεχόμενό τους (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, χωρίς να περιορίζεται σ’ αυτά, των κειμένων, γραφικών και ήχων) ανήκουν στην Chipita ή περιλαμβάνουν υλικό, η χρήση του οποίου έχει εξουσιοδοτηθεί σε αυτή.

Δεν επιτρέπεται να τροποποιείτε, αντιγράφετε, διανέμετε, μεταδίδετε, προβάλλετε, παρουσιάζετε, αναπαράγετε, δημοσιεύετε, αδειοδοτείτε, μεταφέρετε ή πωλείτε οποιεσδήποτε πληροφορίες, λογισμικό, προϊόντα ή υπηρεσίες ή γενικά το υλικό που λαμβάνετε από τον παρόντα Δικτυακό τόπο. Τμήμα του υλικού που περιλαμβάνεται στο Δικτυακό τόπο μπορεί να μεταφορτωθεί ή εκτυπωθεί μόνο για προσωπικούς και πληροφοριακούς σκοπούς και με την προϋπόθεση του σεβασμού των πνευματικών και άλλων δικαιωμάτων. Κανένα αντίγραφο οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος Δικτυακού τόπου δεν επιτρέπεται να πωληθεί, να διανεμηθεί, να μεταβληθεί ή να συμπεριληφθεί σε οποιαδήποτε άλλο έργο, δημοσίευση ή διαδικτυακό τόπο για εμπορικό όφελος.

Τίποτε το οποίο περιλαμβάνεται στον Δικτυακό τόπο δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραχώρηση ρητά ή εν δυνάμει, προς εσάς, άδειας χρήσης των Σημάτων, κειμένων, φωτογραφιών, γραφικών, ήχων ή άλλων στοιχείων της Chipita, τα οποία προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω.

Ακρίβεια, πληρότητα και επικαιρότητα των πληροφοριών

Η Chipita καταβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή φροντίδα όσον αφορά στην επιλογή και την ενημέρωση των περιεχομένων του Δικτυακού τόπου. Ωστόσο, η Chipita δεν εγγυάται την πληρότητα, ακρίβεια, την εγκυρότητα και επικαιρότητα, χρησιμότητα, αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας εμπεριέχεται στον παρόντα Δικτυακό τόπο. Η ευθύνη για κάθε κίνδυνο που τυχόν προκύψει σχετικά με το υλικό που εμπεριέχεται στον παρόντα Δικτυακό τόπο ανήκει σ’ εσάς.
 
Διαθεσιμότητα των προϊόντων

Η αναφορά σε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί προσφορά προς πώληση ή παρακίνηση για την πραγματοποίηση αγορών του εν λόγω προϊόντος ή υπηρεσίας.

Ευθύνη

Η Chipita δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, επακόλουθη ζημία, έξοδα ή απώλειες, που θα μπορούσαν να προκύψουν στους χρήστες του παρόντος Δικτυακού τόπου ή την ιδιοκτησία τους, ως επακόλουθο της πρόσβασης στον δικτυακό τόπο, την αδυναμία πρόσβασης σ’ αυτόν, ή τη μεταφόρτωση περιεχομένου από αυτόν, όπου αυτό επιτρέπεται, συμπεριλαμβανομένης και της βλάβης στους υπολογιστές σας ή σε άλλα περιουσιακά σας στοιχεία από ιούς. Η χρήση του παρόντος Δικτυακού τόπου γίνεται με δική σας αποκλειστική ευθύνη και κίνδυνο.

Η Chipita δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη να συντηρεί το υλικό και τις υπηρεσίες που παρέχονται στον παρόντα Δικτυακό τόπο και να παρέχει διορθώσεις, ενημερώσεις ή εκδόσεις λογισμικού. Κάθε υλικό του Δικτυακού τόπου μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, παραιτείστε ρητώς από τυχόν απαιτήσεις κατά της Chipita και των συνεργατών της που τυχόν προκύψουν από την χρήση ή την πρόσβασή σας στον Δικτυακό τόπο.

Σύνδεσμοι με άλλους δικτυακούς τόπους

Ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να σας παρέχει πρόσβαση σε άλλους δικτυακούς τόπους, εκτός του δικτύου και των συστημάτων του Ομίλου Chipita. H Chipita δεν είναι υπεύθυνη για  το περιεχόμενο, την ακρίβεια ή τη λειτουργία αυτών των δικτυακών τόπων τρίτων. Η Chipita δεν αποδέχεται ούτε υποστηρίζει οποιαδήποτε προϊόντα ή πληροφορίες προσφέρονται στους δικτυακούς τόπους τρίτων που επισκέπτεστε μέσω του παρόντος τόπου.

Υποβολή υλικού στο δικτυακό τόπο

Δεν επιτρέπεται να προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια που σύμφωνα με την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Chipita μπορεί να θεωρηθεί ανάρμοστη ή/και θα μπορούσε να θεωρηθεί παράνομη δυνάμει της νομοθεσίας που διέπει τον παρόντα δικτυακό τόπο, περιλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οποιασδήποτε ενέργειας που συνιστά uploading, διανομή ή δημοσίευση μέσω του παρόντος Δικτυακού τόπου δυσφημιστικού, συκοφαντικού, προσβλητικού, απειλητικού, υβριστικού ή καθοιονδήποτε τρόπο παράνομου περιεχομένου ή υλικού που θα μπορούσε να αποτελέσει παραβίαση της ιδιωτικότητας ή άλλων νομίμων δικαιωμάτων προσώπων ή διατάξεων νόμου γενικά ή αρχείων που μπορεί να επηρεάζουν το εταιρικό μας προφίλ. Απαγορεύεται το ανέβασμα (uploading) στον παρόντα ιστοτόπο αρχείων που περιέχουν ιούς που μπορούν να προκαλέσουν ζημία στην Chipita ή σε άλλα πρόσωπα. 

Προστασία Ιδιωτικού Απορρήτου

Η προστασία ιδιωτικού απορρήτου και η εξασφάλιση ότι τα δεδομένα σας είναι ασφαλή είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για την Chipita.

Αν θέλετε απλώς να περιηγηθείτε στο Δικτυακό τόπο μας, δεν σας ζητούμε να παράσχετε καμία πληροφορία. Μπορείτε να επισκεφθείτε το Δικτυακό τόπο μας χωρίς να μας αποκαλύψετε την ταυτότητά σας ή να μας παρέχετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία σχετικά με εσάς. Σε περίπτωση όμως που μας παρέχετε οικειοθελώς και εν γνώσει σας δεδομένα, όπως πληροφορίες ονόματος και διεύθυνσης ζητώντας επικοινωνία με εμάς, θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές με σκοπό την εκπλήρωση αιτήματος ή θέματος που τίθεται από εσάς, καθώς και για επικοινωνία μαζί σας σεβόμενοι την προστασία της ιδιωτικότητάς σας.

Επίσης, όταν επισκέπτεστε το δικτυακό μας τόπο, κάποια μη προσωπικά/ συγκεντρωτικά στοιχεία αποθηκεύονται αυτόματα στους διακομιστές μας, για τον σκοπό της διαχείρισης των συστημάτων ή για λόγους στατιστικούς και αντιγράφων ασφαλείας. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν το όνομα του internet παροχέα σας, σε κάποιες περιπτώσεις η IP διεύθυνσή σας, η έκδοση λογισμικού του φυλλομετρητή ιστοσελίδων σας (browser), το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στον δικτυακό μας τόπο, ο δικτυακός τόπος τον οποίο χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στον δικό μας, οι δικτυακοί τόποι τους οποίους επισκέπτεστε κατά τη διάρκεια που είστε μαζί μας, καθώς και, εφόσον ισχύει τις λέξεις κλειδιά τις οποίες χρησιμοποιήσατε για την εύρεση του δικτυακού μας τόπου.