Πολιτική Απορρήτου

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Η CHIPITA GLOBAL SOCIETE ANONYME, με διακριτικό τίτλο CHIPITA GLOBAL S.A.. (εφεξής «η Εταιρεία «εμείς» ή «εμάς»), η οποία εδρεύει στο Δήμο Μεταμόρφωσης, επί της οδού 12ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, ΤΚ: 14452 δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται το απόρρητό των προσωπικών σας δεδομένων.

1.2 Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (από κοινού με τους όρους χρήσης μας, την Πολιτική για τα Cookies, και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που αναφέρεται σε αυτή) καθορίζει τη βάση επί της οποίας ενδέχεται να υποβάλλουμε σε επεξεργασία τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε ή τις οποίες συλλέγουμε από εσάς κατά την πλοήγηση και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Παρακαλείστε να μελετήσετε προσεκτικά τα κείμενα αυτά για να κατανοήσετε την προσέγγιση και τις πρακτικές μας ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο θα τα χειριζόμαστε.

1.3 Με την πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, δηλώνετε αφενός ότι αποδέχεσθε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική για τα Cookies, και ότι συγκατατίθεσθε στη συλλογή και επεξεργασία και κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική για τα Cookies.

1.4 Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως περιγράφεται στην Παρούσα Πολιτική, βασίζεται στην συγκατάθεση που μας παρέχετε κάνοντας χρήση της Ιστοσελίδας μας.

2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

2.1 Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων Υπεύθυνος Επεξεργασίας ορίζεται η εταιρεία CHIPITA GLOBAL SOCIETE ANONYME, με διακριτικό τίτλο CHIPITA GLOBAL S.A. με έδρα επί της οδού 12ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, ΤΚ: 14452, Μεταμόρφωση, Ελλάδα.

3. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

3.1 Συλλέγουμε προσωπικές σας πληροφορίες όταν κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε εμπίπτουν σε τρεις κατηγορίες: (α) πληροφορίες που οι ίδιοι μας παρέχετε· (β) πληροφορίες που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένες μεθόδους και (γ) πληροφορίες που συλλέγουμε από λοιπές πηγές.

3.2 Ενδέχεται να συνδυάζουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε με πληροφορίες που συλλέγονται με αυτοματοποιημένες μεθόδους και με πληροφορίες που λαμβάνουμε από λοιπές πηγές.

3.3 Ενδέχεται να συλλέξουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • πληροφορίες για τον λογαριασμό σας, όπως το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης (ή κάθε άλλο στοιχείο που σας ταυτοποιεί) που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα μας ή χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης

  • πληροφορίες του προφίλ σας, μεταξύ των οποίων για τις υπηρεσίες μας που προτιμάτε ή για τις ώρες που προτιμάτε να μας επισκέπτεστε ή για την συχνότητα που χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα

  • αυτοματοποιημένες τεχνολογίες για τη συλλογή πληροφοριών από τη συσκευή σας όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας, όπως τη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου σας (διεύθυνση IP)

  • τον ανακατευθύνοντα ιστότοπο (ο δικτυακός τόπος που σας οδήγησε στον δικό μας)

  • μηνύματα προς εμάς ή για εμάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και

  • ενέργειες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας, όπως ενότητες που επισκέπτεσθε στην Ιστοσελίδα μας.

H πλειονότητα των φορητών συσκευών και των φυλλομετρητών (browser), σας παρέχει τη δυνατότητα να ανακαλέσετε την άδεια που μας παραχωρήσατε για τη συλλογή των εν λόγω πληροφοριών, με χρήση των ρυθμίσεων της συσκευής ή του φυλλομετρητή σας. Εάν έχετε ερωτήσεις για τον τρόπο που μπορείτε να εμποδίσετε τη συλλογή πληροφοριών για την ακριβή σας θέση, σάς συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον πάροχο τεχνικής υποστήριξης της φορητής συσκευής σας, τον κατασκευαστή της συσκευής σας ή τον πάροχο λογισμικού σας ή του φυλλομετρητή (browser). Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην λειτουργούν ορθά χωρίς τις πληροφορίες για την τοποθεσία σας. Εάν επιθυμείτε να διαγράψουμε πληροφορίες που έχουμε συλλέξει και οι οποίες θα μπορούσαν να προσδιορίσουν την τοποθεσία σας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση μας ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρατίθενται στη συνέχεια. Βάσει νόμου, ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρούμε ορισμένες πληροφορίες για εσάς.

3.4 Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς από λοιπές πηγές όπως ενδεικτικά από άλλες εταιρείες ή οργανισμούς. Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες που είναι δημοσίως προσβάσιμες. Επί παραδείγματι, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς όταν αλληλεπιδράτε με εμάς από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

4. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

4.1 Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για:

  • να πλοηγηθείτε και να κάνετε χρήση των δυνατοτήτων της Ιστοσελίδας να εξατομικεύουμε την εμπειρία σας στην Ιστοσελίδα μας

  • να διαχειριζόμαστε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών μάρκετινγκ και της διαφημιστικής μας δραστηριότητας

  • να διατηρούμε, διαχειριζόμαστε και βελτιώνουμε τα προϊόντα μας, τις προσφορές, τις προωθητικές ενέργειες και την Ιστοσελίδα μας.

5. ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

5.1 Δεν διαθέτουμε σε τρίτους τις προσωπικές σας πληροφορίες ενδέχεται όμως να κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας σε προμηθευτές που μας παρέχουν υπηρεσίες, όπως στο πλαίσιο της οργάνωσης και διεξαγωγής προωθητικών ενεργειών και διαγωνισμών, υπηρεσιών υποστήριξης της Ιστοσελίδας, και λοιπές υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών. Απαγορεύουμε στους ανωτέρω τρίτους να κάνουν χρήση των ανωτέρω πληροφοριών ή να τις κοινοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλον σκοπό εκτός από την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό μας.

5.2 Ενδέχεται να αποφασίσουμε, για στρατηγικούς ή άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς, την πώληση ή μεταβίβαση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας εν όλω ή εν μέρει. Στο πλαίσιο της εν λόγω πώλησης ή μεταβίβασης, ενδέχεται να διαβιβάσουμε πληροφορίες που έχουμε συλλέξει και αποθηκεύσει σε κάθε εμπλεκόμενο μέρος στην πώληση ή τη μεταβίβαση.

5.3 Ενίοτε ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν με άμεσο τρόπο. Επί παραδείγματι, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε ανώνυμα, συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για την από μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας.

5.4 Κατ’ εξαίρεση η Εταιρεία μας δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης/ παραγγελίας δικαστικής ή άλλης αρμόδιας αρχής.

6. ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

6.1 Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από τους χρήστες θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Εταιρεία θα λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία τους.

6.2 Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες εταιρείες του Ομίλου Chipita εντός και εκτός της ΕΕ, όπως για παράδειγμα σε χώρες οι οποίες δεν προσφέρουν τα ίδια εχέγγυα προστασίας των προσωπικών δεδομένων όπως η χώρα διαμονής σας. Βασιζόμαστε σε τρίτα πρόσωπα/συνεργάτες για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων για λογαριασμό μας (π.χ. υποστήριξη Ιστοσελίδας) και είναι πιθανό να κοινοποιήσουμε στα εν λόγω τρίτα πρόσωπα προσωπικά σας δεδομένα (για παράδειγμα εταιρείες παροχής προγραμμάτων/λογισμικού, υποστήριξη ιστοσελίδας, κτλ.). Γενικά, οι πάροχοι υπηρεσιών μας είναι εκ της συμβάσεως υποχρεωμένοι να προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν μπορούν με κανέναν τρόπο να χρησιμοποιούν ή να διαβιβάζουν τα προσωπικά σας δεδομένα. Δεν θα επιτρέψουμε στα τρίτα αυτά πρόσωπα να χρησιμοποιήσουν ή να κοινοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για άλλον σκοπό πέραν του σκοπού παροχής υπηρεσιών για λογαριασμό μας.

6.3 Ανεξαρτήτως του σε ποια χώρα κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα, θα κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου υφίσταται αυστηρή ανάγκη πρόσβασης των δεδομένων (need to know) και πάντα σύμφωνα με τους κατάλληλους μηχανισμούς προστασίας(όπως για παράδειγμα σύμφωνα με τις τυποποιημένες ρήτρες προστασίας).

7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

7.1 Δεσμευόμαστε ότι θα λαμβάνουμε κάθε ενδεδειγμένο μέτρο που έχει εκπονηθεί για την ασφαλή τήρηση των προσωπικών σας πληροφοριών. Οι τεχνικές, διοικητικές και υλικές μας διαδικασίες έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από τυχαία, παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη απώλεια, πρόσβαση, αποκάλυψη, χρήση, τροποποίηση ή καταστροφή. Παρότι καταβάλλουμε προσπάθειες για την προστασία των πληροφοριακών μας συστημάτων, κανένας ιστότοπος, πληροφοριακό σύστημα ή διαβίβαση δεδομένων στο διαδίκτυο ή σε κάθε άλλο δημόσιο δίκτυο δεν μπορεί να είναι απόλυτα ασφαλή.

8. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

8.1 Τηρούμε τις πληροφορίες σας για όσο χρόνο απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εκτός αν εκ του νόμου απαιτείται η τήρηση για μεγαλύτερη περίοδο).

9. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

9.1 Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή κατόπιν αιτήματός σας αφενός να ενημερωθείτε για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, ιδίως σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία, τις κατάλληλες εγγυήσεις δυνάμει των οποίων πραγματοποιούνται τυχόν διαβιβάσεις σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχετε το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας. Τέλος, εάν κρίνετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρείας μας αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

9.2 Περαιτέρω, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας, χωρίς ωστόσο να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

9.3  Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο των τηρουμένων προσωπικών σας δεδομένων επικοινωνώντας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση gdpr@chipita.com

10. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

10.1 Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους σε ιστότοπους που διαχειριζόμαστε εμείς ή τρίτοι. Εάν επισκεφθείτε έναν από τους εν λόγω συνδεδεμένους ιστότοπους, θα πρέπει να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου του ιστότοπου, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και τις λοιπές πολιτικές τους. Δεν ευθυνόμαστε για τις πολιτικές και τις πρακτικές τρίτων. Οι εν λόγω οργανισμοί χειρίζονται τις πληροφορίες που τους παρέχετε σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου τους, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και λοιπές πολιτικές τους.

10.2 Ενδέχεται επίσης οι πάροχοι άλλων εφαρμογών, εργαλείων, γραφικών στοιχείων (widgets) και προσθηκών που διαθέτουμε στην Ιστοσελίδα μας, όπως τα πλήκτρα «Like» του Facebook, να χρησιμοποιούν επίσης αυτοματοποιημένες μεθόδους για τη συλλογή πληροφοριών και τον τρόπο χρήσης των εν λόγω λειτουργιών. Οι εν λόγω οργανισμοί ενδέχεται να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας σύμφωνα με τις δικές τους πολιτικές και για τις οποίες δεν φέρουμε καμία ευθύνη.

11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΑΣ

11.1 Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που αναγράφεται στην αρχή της. Ενδέχεται να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου κατά την διακριτική μας ευχέρεια. Σε περίπτωση τροποποίησης, θα αναρτούμε εδώ την αναθεωρημένη έκδοση και θα μεταβάλλουμε την «ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης» (την ημερομηνία έναρξης ισχύος) στην αρχή της Πολιτικής. Θα πρέπει να ελέγχετε την παρούσα τακτικά ώστε να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοσή της και εφόσον εξακολουθείτε να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας θα τεκμαίρεται ότι έχετε αποδεχθεί την οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση.

12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σας ευχαριστούμε πολύ που διαβάσατε την πολιτική απορρήτου της εταιρείας μας.Eάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα Πολιτική, ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε ένα από τα δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενο των δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εταιρεία μέσω της διεύθυνσης gdpr@chipita.com